Logo Alliance Française

Jak się zapisać?

Zapisać się na kurs można:


Przypominamy, że potwierdzeniem zapisu jest dokonanie opłaty za wybrany kurs przed rozpoczęciem zajęć:


Płatności

Określoną sumę należy wpłacić na konto Alliance Française:

Alior Bank 82 2490 0005 0000 4500 9100 8085 z dopiskiem:
“Opłata za kurs (wskazać rok i semestr, nazwisko studenta)”

Opłata jednorazowa

Opłata jednorazowa dotyczy płatności za semestr nauki lub za rok nauki w Alliance Française.
Opłatę jednorazową należy wpłacić na ww. konto.

Opłata ratalna

Wysokość opłat ratalnych oraz termin spłaty określone zostaną w umowie kredytowej.