Logo Alliance Française

Les Inédits

(oryginalne warsztaty tematyczne)

Pour les amoureux de la culture, de la langue, de l’actualité, des régions et produits français. Des ateliers conviviaux pour perfectionner votre langue française tout en élargissant vos connaissances sur la France.

Dla miłośników kultury, języka, aktualności, regionów oraz produktów francuskich. Warsztaty w sympatycznej
atmosferze, aby doskonalić język i poszerzać swoją wiedzę na temat Francji.

Zajęcia w formie ONLINE!

Grupy od 3 do 10 osób. Płatność jednorazowa przed rozpoczęciem zajęć na konto Alliance Française Łódź:
Alior Bank 82 2490 0005 0000 4500 9100 8085


Le CLUB

(konwersacje i kultura)

Découvrir et discuter de sujets culturels et sociaux en toute convivialité avec notre professeur et les participants.

Dowiedzcie się czegoś i podyskutujcie na tematy kulturowe i społeczne, w sympatycznej atmosferze, z naszym lektorem i innymi uczestnikami.

Poziom
A2-C1
Zapisy
przez cały czas
Ilość godzin
8 x 90 min
Terminy zajęć
do uzgodnienia
Cena
320 PLN

Destination France + le français du voyageur

Plongez-vous dans la culture et l’histoire des régions françaises, découvrez des produits français uniques en leur genre. Apprenez le langage français pour voyager en toute autonomie dans l’un des plus beaux pays du monde.

Zagłębcie się w kulturze i historii regionów francuskich, poznajcie jedyne w swoim rodzaju produkty francuskie. Nauczcie się wyrażeń, które pozwolą wam w sposób całkowicie niezależny podróżować po jednym z najpiękniejszych krajów świata.

Poziom
A2-C1
Zapisy
przez cały czas
Ilość godzin
8 x 90 min
Terminy zajęć
do uzgodnienia
Cena
320 PLN

Parlons d’actualités

(avec TV5 Monde)

Décrypter l’actualité dans le monde en regardant et en discutant des reportages de la télévision francophone.

Przeanalizujcie wiadomości ze świata, oglądając i omawiając reportaże z francuskojęzycznej telewizji.

Poziom
B1-B2
Zapisy
przez cały czas
Ilość godzin
8 x 90 min
Terminy zajęć
do uzgodnienia
Cena
320 PLN