Logo Alliance Française

Alliance Française Łódź posiada pozytywną akredytację PARP i każdy z oferowanych przez nas kursów grupowych czy indywidualnych może zostać objęty dofinansowaniem (80% jego wartości).

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Jest to serwis, w którym znajdują się wszystkie szkolenia jednostek posiadających pozytywną akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenia usług i szkoleń dofinansowanych.
Kto może skorzystać z dofinansowania?

Jak zdobyć dofinansowanie?

  1. Skontaktuj się z operatorem funduszy w województwie właściwym dla miejsca zarejestrowania firmy (listę operatorów w województwie łódzkim znajdziesz tutaj)
  2. Wypełnij prosty wniosek o dofinansowanie.
  3. Skontaktuj się z nami. Wybierzemy odpowiedni kurs.

Wniosek musi być złożony w instytucji (operator funduszy) właściwej miejscu zarejestrowania firmy – gdy firma jest zarejestrowana, np. w Łodzi, ale posiada kilka oddziałów wojewódzkich, wniosek należy składać w województwie łódzkim.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu 42 633 22 38 / 42 661 90 80 lub mailowo kontakt@aflodz.pl. Udzielimy wszystkich informacji zarówno o dofinansowaniach, jak i o ofertach kursów i szkoleń.