Logo Alliance Française

Alliance Française jest w Łodzi jedynym centrum akredytowanym przez FEI do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF, DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

DELF Prim:

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

DELF Junior:

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF Tout Public:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

Rozumienie ze słuchu,
Rozumienie tekstu pisanego,
Wypowiedź pisemna,
Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie France Education International.

Terminy sesji?

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa się zazwyczaj na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu.

Zapraszamy do zapisów na egzaminy z języka francuskiego DELF/DALF


Terminy egzaminów 2023
Rodzaj sesji 2023-02 DELF/DALF Tout Public (A1-C2) 2023-03 DELF Scolaire (szkoły dwujęzyczne na podstawie konwencji) 2023-03 DELF Junior (13-18 lat) 2023-04 DELF Prim (7-12 lat) 2023-05 DELF Scolaire / Junior (13-18 lat) 2023-06 DELF/DALF Tout Public (A1-C2) 2023-11 DELF/DALF Tout Public (A1-C2)
Terminy egzaminów pisemnych A1-A2: 13/02/2023
B1: 14/02/2023
B2: 15/02/2023
C1: 16/02/2023
C2: 17/02/2023
A1-B2: 04/03/2023 A1: 06/03/2023 A2: 07/03/2023 B1: 08/03/2023 B2: 09/03/2023 A1.1-A1-A2: 26/04/2023 A1-B2: 27/05/2023 A1-A2: 19/06/2023
B1: 20/06/2023
B2: 21/06/2023
C1: 22/06/2023
C2: 23/06/2023
A1-A2: 13/11/2023
B1: 14/11/2023
B2: 15/11/2023
C1: 16/11/2023
C2: 17/11/2023
Terminy egzaminów ustnych od 13/02/2023 do 17/02/2023 wg harmonogramu od 03/03/2023 do 09/03/2023 wg harmonogramu od 04/03/2023 do 14/03/2023 wg harmonogramu od 22/04/2023 do 28/04/2023 wg harmonogramu od 26/05/2023 do 01/06/2023 wg harmonogramu od 19/06/2023 do 23/06/2023 wg harmonogramu od 13/11/2023 do 17/11/2023 wg harmonogramu
Zapisy od 28/11/2022 od 06/01/2023 od 06/01/2023 od 23/01/2023 od 27/03/2023 od 21/04/2023 od 18/09/2023

CENNIK 2023

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2023
Zapraszamy do zapisów na egzaminy z języka francuskiego DELF/DALF.

Jak się zapisać?

Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin DELF/DALF oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF bądź przesyłać mailowo na adres: egzaminy@aflodz.pl.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2023

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Alliance Française Łódź Alior Bank: 82 2490 0005 0000 4500 9100 8085

Miejsce przeprowadzania egzaminów:

Alliance Française Łódź
ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź
II piętro

Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Wyniki ogłaszane są około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 3 miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Kwiecień 2023

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Marzec 2023

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF Tout Public - Luty 2023

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF Tout Public - Listopad 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Tout Public - Czerwiec 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Maj 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Maj 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Marzec 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Luty 2022

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Listopad 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Czerwiec 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Maj 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Maj 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Marzec 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Luty 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Listopad 2020

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Listopad 2020

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Październik 2020Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Wyniki ogłaszane są około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 3 miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej.