Logo Alliance Française

Alliance Française jest w Łodzi jedynym centrum akredytowanym przez FEI do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF, DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

DELF Prim:

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

DELF Junior:

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF Tout Public:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych

DELF Pro:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych. Ich struktura jest taka sama jak w wersji Tout Public, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

Rozumienie ze słuchu,
Rozumienie tekstu pisanego,
Wypowiedź pisemna,
Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie FEI.

Terminy sesji?

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa się na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów DELF/DALF znajdują się w zakładce Terminy i cennik egzaminów.

Zapraszamy do zapisów na egzaminy z języka francuskiego DELF/DALF


Terminy egzaminów 2021
Rodzaj sesji 2021-02 DELF/DALF Tout Public (A1-C2) 2021-03 DELF Junior (13-18 lat) 2021-05 DELF Prim (7-12 lat) 2021-05 DELF Junior (13-18 lat) 2021-06 DELF/DALF Tout Public (A1-C2) DELF Pro (A1-B2)
Terminy egzaminów pisemnych A1+A2: Poniedziałek – 15/02 B1: Wtorek – 16/02 B2: Środa – 17/02 C1: Czwartek – 18/02 C2: Piątek – 19/02 od A1 do B2 Sobota – 06/03 A1.1+A1+A2 Środa – 19/05 od A1 do B2 Sobota – 29/05 A1+A2: Poniedziałek – 14/06 B1: Wtorek – 15/06 B2: Środa – 16/06 C1: Czwartek – 17/06 C2: Piątek – 18/06
Terminy egzaminów ustnych od 15/02/2021 do 23/02/2021 wg harmonogramu od 05/03/2021 do 13/03/2021 wg harmonogramu od 14/05/2021 do 21/05/2021 wg harmonogramu od 28/05/2021 do 02/06/2021 wg harmonogramu od 11/06/2021 do 19/06/2021 wg harmonogramu
Zapisy od 14/12/2020 do 01/02/2021 od 14/12/2020 do 15/02/2021 od 15/02/2021 do 30/04/2021 od 22/02/2021 do 24/05/2021 od 22/03/2021 do 07/06/2021
Zapraszamy do zapisów na egzaminy z języka francuskiego DELF/DALF.

Jak się zapisać?

Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin DELF/DALF oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF bądź przesyłać mailowo na adres: egzaminy@aflodz.pl.

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Alliance Française Łódź Alior Bank: 13 2490 0005 0000 4600 2695 1933

Miejsce przeprowadzania egzaminów:

Alliance Française Łódź ul. Drewnowska 58A, II piętro 91-002 Łódź

Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są jedynie na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Uwaga:

zaświadczenia wydawane są jedynie osobom, które: kompletują dokumentację zawodową, składają prośbę o stypendium lub wyjeżdżają na studia zagraniczne zaświadczenie ważne jest do momentu wydania certyfikatu

Wyniki będą ogłaszane najpóźniej miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 3 miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Czerwiec 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Maj 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Maj 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Scolaire - Marzec 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Marzec 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Luty 2021

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Junior - Listopad 2020

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF Prim - Listopad 2020

Wyniki sesji egzaminacyjnej DELF/DALF TP - Październik 2020Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są jedynie na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Uwaga:

Wyniki będą ogłaszane najpóźniej miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) będą wydawane 3 miesiące po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.